♥♥♥ လမင္းရ့ဲဘေလာ့ဂ္ကိုလာလည္ႀကတ့ဲသူငယ္ခ်င္းအားလံုးကိုေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါတယ္♥♥♥


Thursday, 6 October 2011

က်န္မ၏ သစၥာတရား>>

သစၥာ တရား ၿပဳလိုက္မယ္ေမာင္.
က်န္မခ်စ္ခဲ ့တာ လိမ္ညာမူ မပါ
ေမတၲာစစ္နဲ ့ခ်စ္ခဲ ့တာပါ.......


ဤ မွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားေၾကာင့္.....
က်န္မခ်စ္ခဲ ့ေသာအခ်စ္မ်ားသည္
ေမာင္အား အမုန္းမ်ားသာ ၿဖစ္ရပါေစ.........


အခ်စ္မွာ အနိုင္ယူခ်င္းေတြဆိုတာ
မသိခဲ ့ပါဘူး ဘယ္ေတာ့မွာလဲ
အနိုင္ယူခ်င္းစိတ္ မရွိခဲ ့ပါ


ဤ မွန္ေသာ သစၥာ တရားေၾကာင့္..
က်န္မ၏ မ်က္ရည္မ်ားသည္..
က်န္မ ရင္ခြင္ မွာ ပူေလာင္ေနေသာ
အပူမီးမ်ားေအးခ်မ္းရပါေစသား.....


က်န္မသည္ သစၥာတရားကုိေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါသည္
...
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားေၾကာင့္.......
က်န္မအခ်စ္နဲ ့မထိုက္ေသာသူနဲ ့လြဲရပါေစသား.....


က်န္မသည္ ထိုသူအား ေမတၲာစစ္နဲ ့ခ်စ္ခဲ ့ပါသည္
လိမ္ညာလွည့္စားလို ခ်င္းမရွိခဲ ့ပါ......
ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားေၾကာင့္
က်န္မသည္ေမာင္အားခ်စ္ေနေသာ အခ်စ္စိတ္မ်ား
ေၿပရပါေစသား...........
ဘယ္ေတာ့အခါမွာ မဆုံစည္းရပါေစသား...